Tjänster

Vi har en kontext-driven ansats till testning. Vi tror inte att det finns en bra metodik som löser allt. Vi tror att det finns bra metoder och dåliga metoder. En metod som är dålig för ett scenario kan vara jättebra för ett annat. Kärnan inom testning handlar om att identifiera ett problem och välja den lösning som passar bäst i just denna kontext. För att kunna göra detta gäller det att ha en bred kunskap om metoder och tekniker, och att kunna göra kvalificerade val mellan dessa.

Ofta blir vi involverade i nya utvecklingsprojekt men det kan även handla om pågående projekt, uppgraderingar, servicereleaser eller testning av befintlig mjukvara i produktionsmiljö. Vi arbetar exempelvis med integrationstest, funktionstest, systemtest, acceptanstest eller på en mer övergripande nivå såsom testledning, samordning av testledare och testprocessförbättring. Vi har även konsulter som skriver enhetstester.

Utförandetjänster

 • Testning och checkning
 • Testdesign
 • Testautomatisering
 • Prestandatestning
 • Framtagning av skript och testverktyg

Lednings- och strategitjänster

 • Testledning
 • Testprocessförbättring
 • Process, metodik och strategi
 • Coaching och bollplank

Presentationer och utbildning

 • Vi har ett antal färdiga presentationer och kan ta fram nya presentationer som passar just er
 • Utbildningar vi håller baseras på Avesos introduktionsprogram